Mgr. Schraven Stichting:
persbericht

Mevr. Corine Dettmeijer
foto Ivar Theunissen

Venray , 23 maart 2014

Convocaat lezing: Mevr. Corine Dettmeijer.

Graag nodigen wij u uit voor de eerst volgende lezing van de Adelbertvereniging.

Deze lezing zal gehouden worden in het Oda Park te Venray op dinsdag 15 april 2014 om 20.15u. Wij zijn bijzonder verheugd dat Mevr. Corine Dettmeijer bereid gevonden is om te spreken over het zeer actuele onderwerp mensenhandel.

Corinne Dettmeijer-Vermeulen is Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Corinne Dettmeijer is sinds 1 oktober 2006 Nationaal Rapporteur Mensenhandel. In 2009 werd aan haar mandaat het rapporteurschap op het gebied van Kinderpornografie toegevoegd, dat in 2012 werd vervangen en verbreed naar het gehele terrein van Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Daarvoor was Corinne Dettmeijer lange tijd rechter in Den Haag, sinds 1995 in de functie van vice-president. Bij de rechtbank Den Haag is zij belast geweest met de behandeling van jeugd-, straf-, familie- en vreemdelingenzaken. Daarnaast is Corinne Dettmeijer actief geweest in verschillende (internationale) commissies en adviesorganen op het terrein van het jeugdbeschermings- en jeugdstrafrecht. Zij begon haar loopbaan, na haar RAIO-opleiding, als officier van justitie in Rotterdam. Corinne Dettmeijer studeerde Nederlands recht aan de Rijks Universiteit Leiden.

Nevenfuncties

  • Lid adviesraad van het¬†European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI)
  • Vice-president bij de rechtbank Den Haag
  • Bestuurlid van de Stichting Steunfonds Pro Juventute