Mgr. Schraven Stichting:
bericht

Mgr. Schravenlezing

In de namiddag hield prof. Erik Borgman (universiteit van Tilburg) de eerste Mgr. Schravenlezing. Hij legde een verband tussen de houding van Mgr. Schraven vijfenzeventig jaar geleden en het huidige seksuele misbruik in kerk en samenleving, zoals dat in onderzoeksrapporten in Nederland recent werd gepubliceerd. 'Schraven bleef vrouwen zien als begiftigd met menselijke waardigheid, uniek en onvervangbaar, met een eigen geschiedenis en verhaal. Hij verzette zich om mensen te laten herleiden tot een ding.' Borgman kritiseerde de huidige blindheid voor geweld dat in onze huidige samenleving ondergedoken is en dat afleesbaar is in seksuele intimidatie, minachting, in de geïnstrumentaliseerde visie op seksualiteit op TV en uiteindelijk seksueel geweld in fysieke zin. 'Wij leven te midden van geweld en door slachtoffers van dit geweld te herdenken keren we ons tegen dit geweld.'

Richtingwijzer

Het voorbeeld van Mgr. Schraven en gezellen blijft een positieve uitwerking hebben op mensen in deze tijd. Een vrouw reageerde hoe dit verkaal helend voor haar werkte: 'Het verhaal ontroerde me zeer. De oude pijn van het seksuele misbruik in mijn jeugd werd geraakt. Maar ik voelde ook vreugde. Ik realiseerde me dat er ook mannen zijn geweest die juist hun leven gaven om meisjes en vrouwen te beschermen! Het offer van Mgr. Schraven en de andere paters brengt heel veel goeds voort.'

Op het einde van deze dag werd het pleidooi gehoord: 'Laten we geen standbeelden oprichten voor deze martelaren; maak van hen richtingwijzers. Zij gaven immers de richting aan: elke man/vrouw verdient respect voor zijn/haar waardigheid'.

Voor een uitgebreidere fotoreportage van de bijzondere bijeenkomsten op 9, 13 en 14 oktober 2012: zie Nieuwsbrief 5.20

Rondleidingen in de gedenkkapel zijn op verzoek mogelijk. Een verzoek hiertoe kunt u richten aan:

Bestellen van "Post uit China" en/of "Over mijn lijk" kan via de webwinkel. Daar staan ook verkooppunten vermeld, waar u het boek direct kunt kopen.