Mgr. Schraven Stichting:
bericht

Martelarenkapel

Detail_afbeelding_rechts

De Chinese aartsbissschop Savio Hon Tai Fai
zegent de martelarenkapel in.
Vertegenwoordigers uit Slowakije, Frankrijk,
Oostenrijk en Polen houden het portret
van hun landgenoot in de hand.
Achter de aartsbisschop staat de
Japanse priester Fukamizu met de
ingelijste brief van de Japanse bisschoppen.

Tijdens de homilie legde Mgr. Savio Hon de aanwezigen het SMS bericht uit dat uitgaat van het leven van de martelaren: 'Servant, Missionary and Saint'. Verwijzend naar de onverbiddelijkheid waarmee Mgr. Schraven weigerde vrouwen af te staan aan de Japanners, citeerde de aartsbisschop Confucius: 'In een goede zaak moeten we niet achterblijven, maar dapper handelen'. Opvallend was hoe de aartsbisschop de kerk in Europa en in het bijzonder Nederland bedankte voor het sturen van de missionarissen naar China. De Nederlandse Lazaristen, in groten getale in de kerk aanwezig, zullen gedacht hebben aan hun ongeveer 100 confraters die actief waren in China. Van hen stierven verschillenden op zeer jonge leeftijd, werden er vier vermoord, anderen kwamen in de gevangenis terecht en ondergingen jarenlang hersenspoeling. 'Op het einde van de viering werden de as van de martelaren en de portretten van alle negen martelaren naar de gedenkkapel gedragen, waar ze door aartsbisschop Savio Hon werden ingezegend. Ze kregen een definitieve plaats in de martelarenkapel waar het verhaal van de martelaren en het gewelddadig omgaan met vrouwen is afgebeeld tegen de achtergrond van hoe Jezus in gelijkwaardigheid met vrouwen omging.