Mgr. Schraven Stichting:
bericht
Detail_afbeelding_rechts

De Japanse priester Fukamizu leest namens de
Japanse bisschoppen een brief voor.

Excuus en applaus

In soortgelijke bewoordingen las de Japanse priester Masakatu Fukamizu een brief voor namens de president van de Japanse bisschoppenconferentie, aartsbisschop Leo Jun Ikenaga sj tijdens een plechtige eucharistieviering in de kerk van Broekhuizenvorst zondag 14 oktober. De aartsbisschop pleitte voor een juist begrip van fundamentele mensenrechten en menselijke waardigheid dat bepalend is voor het menselijk gedrag. Daarop bood hij oprecht excuus aan voor deze moord en ander wangedrag van Japanners in de geschiedenis. De aanwezigen waren door de brief geraakt en reageerden met een spontaan applaus. De Chinese hoofdcelebrant Mgr. Savio Hon reageerde: 'Wij omarmen u in Christus en vragen u de vrede van Christus die wij vandaag vormen aan onze Japanse broeders en zusters te brengen'