Mgr. Schraven Stichting:
beleidsplan 2014

BELEIDSPLAN MGR. SCHRAVEN STICHTING 2014

Het bestuur van de stichting heeft in de statuten de volgende doelstellingen geformuleerd:

 1. Het voorkomen van seksueel geweld en de bevordering van solidariteit met slachtoffers van seksueel geweld.
  1. In China wordt doorgegaan met het financiële ondersteunen van de 2 projecten:
   ‘Zomerkampen voor meisjes van middelbare scholen’, waarbij het stripboek ‘Post uit China’ in het Chinees als werkmateriaal wordt gebruikt. En verder voor het project: ‘Toerusting van vrouwen’ . . Het project beoogt toerusting van vrouwen in een veel bredere bedding voor dorpsontwikkeling in de provincie Shaanxi. Het project wil vrouwen leren te werken aan eigen waardigheid en gezondheid, o.a. via het vergroten van hun seksuele ethiek, het bewaren van eenheid en stabiliteit in de gezinnen, vrouwenrechten en preventie van huiselijk geweld enz
  2. In Nederland wordt op 9 oktober in de kerk van Broekhuizenvorst een viering gehouden uit solidariteit met slachtoffers van seksueel geweld.

 2. Het bevorderen van de levenshouding van bisschop Schraven c.s. en het ontwikkelen en bevorderen van zijn gedachtegoed.
  1. Lezingen: Ook voor 2014 staan verschillende lezingen op het programma en zal worden ingegaan op verzoeken.
  2. Scholenproject:
   Het ontwikkelde project zal worden gedrukt en aangeboden aan andere scholen en bezoeken aan de gedenkkapel mogelijk gemaakt.
  3. Film: Mogelijkheden voor een film worden onderzocht.

 3. Het versterken van het gedachtegoed van Mgr. Schraven c.s. en de nagedachtenis levend houden
  1. Zaligverklaring: Het proces zal in 2014 in Nederland worden afgesloten en het dossier zal naar Rome worden gestuurd.
  2. De oprichting van een gedachtenismonument:
   1. De gedenkkapel in Broekhuizenvorst zal worden afgerond met het aanbrengen van een afscheiding tussen de kapel en de rest van de kerk en daarna worden open gesteld.
   2. Het bestuur zal uitvoering geven aan een geschikte plaats voor de memorabilia.
  3. Studies, publiciteit en activiteiten
   1. Studies: Het vervolgonderzoek naar de betekenis van de moord voor het verdere verloop van de oorlog in China zal worden voortgezet.
  4. Publiciteit:
   1. Publicaties in tijdschriften e.d. zal worden voortgezet.
   2. Steun wordt gegeven aan de publicatie van het stripboek ‘Post uit China’ in ‘simplified’ Chinees en uitgegeven in de Volksrepubliek van China zelf.
   3. Gewerkt wordt aan de heruitgave in het Nederlands van het boekje van kunstenaar Jan Haen ‘Over mijn lijk’ e.v.t. ook in andere talen.
   4. De folder van de Schraven Stichting zal in het Duits worden uitgegeven.
  5. Activiteiten
   1. Op zondag 12 oktober zal opnieuw in de kerk van Broekhuizenvorst de jaarlijks liturgische herdenking plaats van de marteldood van bisschop Frans Schraven c.s.
   2. Aan groepen en personen worden de mogelijkheid geboden onder leiding van een gids een bezoek te brengen aan de gedenkkapel te Broekhuizenvorst.
   3. Samenwerking wordt gezocht met organisaties die zich voor een aanverwant doel als de Schraven Stichting inzetten.

 4. Voorwaardenscheppende activiteiten:
  1. Het bestuur zal tijdens vergaderingen het beleid uitstippelen om bovenstaande plan te realiseren in samenwerking met de bestaande werkgroepen.
  2. Nieuwsbrieven zijn daarbij een onmisbaar medium met de achterban.
  3. De website en ook facebook zullen daarbij worden gebruikt.