NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 10 nummer 57, nr. 4 2018
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

korte berichten

Rondleiding kapel
Op 7 juni bezochten 41 vrijwilligers van de kringloopwinkel 'Winkel van Sinkel' uit Venray de Mgr.Schravenkapel te Broekhuizenvorst. De kringloopwinkel krijgt spullen van de bevolking van Venray. De spullen worden gerepareerd en schoongemaakt. Daarna worden ze voor een geringe prijs verkocht. De winst van de winkel wordt door het bestuur besteed aan goede doelen, met name projecten in de derde wereld. In het verleden kreeg de Mgr. Schravenstichting enkele donaties voor Chinese projecten met aandacht voor vrouwen.

De groep vrijwilligers werd rondgeleid door Harry en Els Schraven. De groep was onder de indruk van het verhaal. Speciale dank aan Riek Heuvelmans die de kerk voor ons geopend heeft.

Pelgrimswandeling

Op zaterdag 30 juni a.s. organiseerde de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden samen met de Mgr. Schravenstichting een wandeling vanuit Lottum naar twee pelgrimsoorden. Voordat 'Klein Lourdes' in Tienray werd bezocht gingen de pelgrims eerst naar Broekhuizenvorst voor een bezoek aan de Gedenkkapel van Mgr. Frans Schraven. Het was een zeer hete dag en de organisatoren waren blij dat desondanks een groep van 15 gemotiveerde wandelaars, uit heel Limburg afkomstig, zich niet liet weerhouden.

Mevrouw Nan Paffen-Russel, pastor voor bedevaart en pelgrimage te Wittem schreef op de website van de Stichting het volgende: 'We wandelden vanuit het mooie rozendorp Lottum via Arcen en Broekhuizenvorst naar Klein Lourdes in Tienray. Dankzij het pontje konden we langs weerszijden van de Maas lopen en vele mooie weggetjes paadjes maakten de tocht van 20 km heel fijn. De bezinningsmomenten werden heel duidelijk en mooi verbonden aan Mgr. Schraven en met name in zijn Gedenkkapel ging het verhaal echt leven. In Tienray was ons laatste bezinningsmoment, bij de Lourdesgrot. Daarna liepen we met 12 van de 15 pelgrims in wat mildere warmte de laatste 8 km terug naar Lottum en kunnen we terugkijken op een mooie afwisselende tocht'.

foto: de pelgrims op de veerpont van Lottum naar Arcen

Een hoge onderscheiding

In de maand juni kreeg pater Jeroom Heyndrickx CICM, oprichter en jarenlang directeur van het Verbiest Instituut in Leuven op de Belgische ambassade in China een hoge Belgische onderscheiding voor de vele initiatieven die hij 35 jaar lang ondernam tussen China en België. De Mgr. Schraven Stichting feliciteerde hem o.a. met de woorden: 'Uw jarenlange pionierswerk voor de opbouw van een vriendschapsrelatie met China heeft terecht grote waardering gewekt. Uw niet aflatende volharding een dialoog met China op te bouwen, ondanks zoveel tegenslagen en tegenwerkingen van welke kanten dan ook, getuigt van groot geloof, moed en vertrouwen. In die grootsheid bent u een voorbeeld voor anderen'.

Aan pater Jeroom Heyndrickx heeft de stichting veel te danken. Zonder zijn voortdurende steun en medewerking zou de stichting niet hebben bereikt wat tot nu toe gerealiseerd is. Een aangenaam, waardevol, kundig en inspirerende persoon. Zal ooit een Chinese erkenning/ onderscheiding volgen? Dat wensen we hem van harte toe.

China in Ossendrecht (N.B.)

Op zondag 8 juli j.l. werd in Ossendrecht de moord herdacht op de heilige zuster Marie-Adolphine in China in 1900. Zij kwam om het leven tijdens de boxeropstand. Jaarlijks maakt men er in dit dorp een bijzondere gebeurtenis van. Verschillende bestuursleden van de Schraven Stichting waren present. Geen wonder. Tegelijkertijd vond er de reünie plaats van de deelnemers aan de Chinareis in 2017. De voorzitter van het stichtingsbestuur was een van hen en had iedere deelnemer persoonlijk uitgenodigd. Een onvergetelijke dag met een vol programma. Om negen uur trok een grote groep personen mee met de gebedswandeling naar de school die Kaatje Dierickx vroeger in het buitengebied bezocht. Terug in het dorp volgde de jaarlijkse processie met een plechtige eucharistieviering in de kerk samen met Mgr. Liessen, bisschop van Breda. Aan de gasten werd een lunch aangeboden. Onder de indruk was iedereen van het toneelstuk dat in de middag in de tuin van de pastorie volgde. Een grote groep vrijwilligers, samen met een gospelkoor bracht het leven en de dood van de Ossendrechtse martelares voor het voetlicht in een anderhalf uur durende voorstelling. Verbindende teksten brachten de levenswijze van de martelares op zinvolle manier naar onze tijd. Het was de derde en laatste voorstelling van dat weekeinde. Wat een energie moet zoiets gekost hebben. Een leerzame en aangename middag. Bijzondere vermelding dient de aanwezigheid van allerlei personen uit de omgeving. Zo was er een familielid van een Belgische broeder die maar liefst 12 jaar lang met bisschop Schraven samenwerkte tijdens zijn werk in Shanghai en Tientsin. Een verrassende ontmoeting.

Dodenherdenking 2018

Op 4 mei worden op allerlei plaatsen in het land de doden herdacht die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor het eerst in de geschiedenis (na 80 jaar) werd in Broekhuizenvorst ook bisschop Schraven herdacht. Er werd uitvoerig stilgestaan bij zijn leven en dood. De grote vraag is steeds geweest: Wanneer laat je de Tweede Wereldoorlog beginnen, bij de inval van Duitsland in Nederland of begint die al bij de bezetting door Japan van China? Is het laatst het geval dan was bisschop Schraven het eerste Nederlandse slachtoffer van de oorlog. De historische kring van Broekhuizen/vorst blijkt een ruimere kijk op geschiedenis te hebben dan meestal wordt getoond.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Als gevolg van de nieuwe wet op de privacy met ingang van 25 mei j.l. bestaat de verplichting te melden wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Voor het versturen van de nieuwsbrief houdt de Mgr. Schravenstichting een adressenbestand bij van de aangesloten leden en de donateurs. Opzeggen kan altijd door een mail te sturen naar de secretaris (info@mgrschraven.nl), waarna uw gegevens definitief verwijderd worden.