NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 10 nummer 55, nr. 1 2018
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

 

conferentie in China over mgr. Schraven en gezellen

In Duitsland verscheen in het blad CHINA Heute eind 2017 een kort verslag van de Conferentie die op 25 oktober in Peking gehouden werd over de massamoord van Zhengding. In het artikel is het volgende te lezen van de hand van Leopold Leeb:

In samenwerking met het Centrum voor onderzoek van het Christendom aan de Chinese Academie van Sociale wetenschappen (CASS)organiseerde de priester Zhang Shijiang van het ‘Faith Institute for Cultural Studies’ bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van de massamoord van Zhengding op 25 oktober een kleine conferentie (ongeveer 20 deelnemers). Op 9 oktober 1937 vond in Zhengding (provincie Hebei) de moord plaats op de Nederlandse bisschop Frans Schraven, die samen met acht missionarissen door Japanse soldaten verbrand werden. Bisschop Schraven had geweigerd, een groep Chinese vrouwen aan de Japanners uit te leveren en had zich zo de haat van de Japanners op de hals gehaald.

 

De achterkant van het uitgegeven fotoboek

Deze conferentie was om zo te zeggen een vervolgbijeenkomst van de grotere conferentie die in oktober 2014 plaats vond in Shijiazhuang over het thema: ‘Katholieke missionarissen in de anti-Japanse verzetsoorlog’.

De eendaagse conferentie werd door de voorzitter van de afdeling Religiewetenschappen van het CASS geopend. Daarna sprak als inleiding bisschop Ma Yinglin en vertelde over zijn bezoek aan Holland en ook bisschop Yang Xiaoting nam het woord. Zhang Shijiang noemde bisschop Schraven ‘een buitenlandse vriend’(guoji youren) en veroordeelde de brutaliteit van de Japanners.

Bij deze conferentie waren geen lange voordrachten, maar slechts vrije toespraken. Daarbij wees mevrouw Professor Li Xiaochen er o.a. op dat de Japanners na het voorval in Zhengding verder geen westerse missionarissen lastig vielen.

De priester Tian Weishuai uit Xianxian, die in Parijs studeerde, vermeldde de situatie van de katholieke universiteit in Tianjin, die in augustus 1937 niet door Japanse bommenwerpers werd verwoest, net als de Nankai universiteit die zich vanwege de anti-Japanse propaganda niet populair gemaakt had.

De Heer Jiang Yuchun van het Rabe Instituut (Heidelberg) vertelde over zijn onderzoeken naar het ‘voorval ’ van Heel: de Nederlandse Franciscaanse Pater Aemilianus van Heel (1907-1938) werd in oktober in een dorp van het bisdom Xinjiang (Yuncheng) in Shanxi door de Japanners vermoord, omdat hij, net als bisschop Schraven, geweigerd had een groep Chinese vrouwen, die in de kerk gevlucht waren, aan de Japanners uit te leveren. Op 17 juni 2017 werd in Changzhi voor pater van Heel een grafsteen opgericht. Een hoogtepunt van de conferentie was het bericht van priester Sun Fuqing, die sinds een jaar in Zhengding werkt en zich de zaak van Schraven zeer aantrekt. Hij heeft, naar eigen zeggen, ooggetuigen gevonden, onder wie een oude vrouw, die nu al 90 jaar oud is en zich de gebeurtenissen nog herinnert. De heer Ren Jiyuan die in 2016 een zeer dik boek geschreven heeft over de geschiedenis van de katholieke kerk van Hebei, nam het woord via een bijdrage over het levenswerk van Vincent Lebbe, die tot voor kort de enige bekende katholieke China missionaris van de 20ste eeuw is. Naar aanleiding van de kritische opmerking dat deze grote katholieke missionarissen zo weinig bekend zijn, wees Dr. Liu Guopeng (CASS) erop dat het pas de laatste 10 of 15 jaren mogelijk is over personen als aartsbisschop Constantini positief te spreken en schrijven. Ook Constantini werd in de vijftiger jaren sterk door de officiële propaganda bekritiseerd.

De conferentie verliep rustig en de grondstemming was, dat de katholieke missionarissen en hun inzet in China nog meer gerespecteerd en beoordeeld zouden moeten worden. Dr. Li Qiuling, professor in de filosofie van de Renmin universiteit, benadrukte daarbij, dat het vooral het geloof het de missionarissen mogelijk gemaakt heeft hun leven voor hun Chinese vrouwen te geven.

De persdienst van Hebei Jinde heeft ook een fotoboek met de volgende titel geproduceerd:

‘Het leven opofferen ter wille van gerechtigheid bij de bescherming van vrouwen en kinderen’. Een boek om de 80ste verjaardag van het martelaarschap van bisschop Schraven en zijn gezellen (1937-2017) te gedenken.