NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 10 nummer 54, nr. 1, 2018
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

korte berichten

anekdote
Een mevrouw bedankte me voor het mooie boek dat ze gratis mocht ontvangen van de Limburgse radio? Een boek van de Limburgse radio? Ik ben verrast en nieuwsgierig. Hoezo? Wel, op de radio kon iemand een boek winnen als men wist te zeggen wie bisschop Frans Schraven was. ‘Jij hebt me over hem verteld. Ik belde meteen op en won het boek. Bedankt’.

een verzoek
In een mail uit Frankrijk vraagt een abbé om een relikwie van Mgr. Schraven. Jammer dat dit onmogelijk is. ‘Maar waarvoor wilt u het gebruiken?’ Antwoord: ‘Ik ben bisschop in Frankrijk. Ik ben geraakt door dit verhaal en wil graag een relikwie van Mgr. Schraven in mijn borstkruis dragen’.

een droom
Om negen uur ’s morgens gaat de telefoon. Een bekende stem vertelt:

‘Ik heb vannacht over bisschop Schraven gedroomd en ik moet je die droom meteen vertellen.

Ik droomde dat ik in bed lag. Aan mijn voeteneinde zaten drie zussen van de Braziliaanse bisschop Helder Camara. Ze vroegen mij te vertellen over de laatste levensjaren van Helder Camara. Ik heb hem van nabij gekend. Toen kwam ineens iemand binnen en begon te praten over de zaligverklaring van Mgr. Schraven. Ik dacht: ‘Wat komt die nou met een kul verhaal,waar slaat dit op’.

Toen verscheen Helder Camara zelf en zei, draaiend met zijn vinger:

‘Laten we ophouden met rondom onszelf te draaien en open staan voor het volk. We zijn allemaal broers en zussen’. Toen werd ik wakker.

Mgr. Schravenlezing 2017

Dit jaar werd twee keer het woord gevoerd tijdens de jaarlijkse Mgr. Schravenlezing op zondag 8 oktober. De eerste lezing is te vinden op de website van de Mgr. Schraven Stichting onder de rubriek Schravenlezing.

bezoek uit Hong Kong

 

Links naast pater Kao op het schilderij de trappist
Emmanuel Robial die samen met Mgr. Schraven werd vermoord.

Op zondag 1 oktober bracht pater Paul Kao, overste van het Trappistenklooster in Hong Kong voor de derde keer in zijn leven een bezoek aan de Gedenkkapel in Broekhuizenvorst. Hij kwam terug van het Generaal Kapittel in Assisië en was onderweg terug naar Hong Kong. Hij volgt steeds met veel interesse de ontwikkelingen van de Schraven Stichting en met name de zaligverklaring, die ook van toepassing is op een vroeger lid van zijn klooster dat toen nog in Zhengding stond. Zijn oudste medebroeder is pater Benedict, die nog in Zhengding is ingetreden. Hij is inmiddels 100 jaar oud, althans volgens de Chinese telling. In China telt men ook de 9 maanden zwangerschap mee!

Voor het eerst zag Pater Paul Kao de Gedenkkapel nu helemaal gerealiseerd. Bij zijn eerste bezoek bestonden er alleen nog maar plannen.