NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 53, december 2017
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

korte berichten

Maandag 6 november jl. bracht een hele bus pelgrims naar de Gedenkkapel van bisschop Frans Schraven in Broekhuizenvorst. Onder leiding van pater Jan Haen maakte een groep van zo'n 40 bedevaartgangers uit Weesp e.o. een bedevaart langs verschillende plekken in Nederland. Voorzitter Harry Schraven heette hen namens het bestuur van de Schraven Stichting en de parochiefederatie welkom. Pater Jan Haen, de kunstenaar die de gedenkkapel met zijn kunstwerk kleur en fleur gaf, lichtte de betekenis toe. 'Toen ik binnenkwam, moest ik even wennen aan wat ik zag, maar na de uitleg vind ik het schitterend', liet een pelgrim zich ontvallen. Na de rondleiding volgde een korte gebedsdienst. De tocht werd voortgezet naar de H. Gerardus in Wittem en afgesloten met een bezoek aan de zalige Peerke Donders in Tilburg.

Een reis naar China kent veel anekdotes. Deze is bijzonder. De jongste deelneemster aan de reis naar China was Lotte. Ze was zo vol van wat ze tijdens de reis had beleefd, dat ze ieder die wilde uitvoerig vertelde over haar

 

Bij de ingang van het museum, ingericht voor pater Jan van Heel ofm,
uitgehold in de bergwand.
Links onder in het blauw Lotte.

ervaringen. Op de terugreis naar Nederland vertelde ze aan een van de stewardessen van de KLM over de bedevaart naar China en de moord op Mgr. Schraven c.s. De stewardess was zeer onder de indruk. Aan een andere stewardess vertelde ze over het bezoek aan het monument dat in juni jl. was opgerichte voor de vermoorde Nederlandse Franciscaan Jan van Heel, die een jaar na Mgr. Schraven werd vermoord vanwege hetzelfde motief: vrouwen. Spontaan reageerde de stewardess: 'Dat verhaal ken ik. Dat stond laatst in de krant'. (in augustus in De Telegraaf)

Tegen het einde van de reis kwam een stewardess naar haar toe en vertelde dat het personeel van de KLM op elke vlucht een prijs mochten geven aan een 'bijzondere gast' op die vlucht en dat men haar had uitgekozen. Zij ontving een leuke cadeau.

Natuurlijk staat Lotte voor alle deelnemers aan de reis naar China. Alle pelgrims waren 'bijzondere gasten' bij de KLM. Maar niet alleen bij de KLM, ook in China.