NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 53, december 2017
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Brief aan de deelnemers van de conferentie over mgr. Schraven

Aansluitend aan de pelgrimage in China vond op de universiteit van Peking een driedaagse conferentie plaats over de historische en actuele betekenis van de moord op bisschop Schraven en gezellen. Men kreeg pas op het allerlaatste moment toestemming van de autoriteiten om deze te mogen houden. De organisatoren hadden graag de pelgrims aanwezig gezien bij de conferentie, maar het was praktisch onhaalbaar. Zeer spijtig. Daarom werd vanuit de familie Schraven een brief geschreven als volgt:

Aan alle deelnemers aan de conferentie op de 80ste verjaardag van de massamoord van Zhengding bij het begin van de anti-Japanse oorlog.

2017 markeert de 80ste verjaardag van de anti-Japanse oorlog, maar ook van het verdriet en de kwaadheid van de familie Schraven. Ik herinner me de tranen in de ogen van mijn grootmoeder, de oudste zus van Frans Schraven, als zij de moord op haar broer in China in herinnering bracht. Zij vertelde aan ons kleine kinderen over de wreedheden van het Japanse leger tegenover het Chinese volk. Wreedheden die wij ons als kinderen nauwelijks konden voorstellen. Zij vertelde ons over het lijden van haar broer, levend op de brandstapel geworpen omdat hij Chinese mensen beschermde en verdedigde. Maar wij zagen ook haar trots dat zij zo'n broer had, een echte held in China. Deze buitenlanders hielden zoveel van het Chinese volk dat zij hun kostbare leven voor hen gaven.

De afgelopen jaren werd naar deze massamoord onderzoek gedaan. Maar verder onderzoek is nog steeds nodig. Onze speciale interesse is de invloed van deze massamoord op het beleid van het Japanse leger betreffende 'veiligheidszones' elders in China. Speciaal die van Nanking, geleid door de bekende Duitser John Rabe, 'de kleine Boeddha van Nanjing'. Daarom dat wij als familie Schraven vereerd zijn dat deze conferentie plaats vindt om de betekenis te bestuderen van de humanitaire inspanningen door buitenlanders in China. Dit zal een belangrijke bijdrage zijn aan de erkenning van hun heldenmoed in China en in het buitenland. Wij zijn bezig met de promotie van de heiligverklaring van bisschop Schraven en gezellen als beloning voor hun dapperheid, maar ook als wereldwijde boodschap en aansporing voor meer harmonie, gerechtigheid en vrede.

Wij zeggen graag dank aan de Chinese autoriteiten en de organisatoren van deze conferentie. Deze samenkomst is een antwoord op de oproep van president Xi Jinping: 'Wij moeten ons altijd het offer en de toewijding herinneren van alle mensen die met hun kostbare leven betaalden voor de natie en voor vrede'.

Namens de Schraven familie en de Mgr. Schraven Stichting in Nederland, wens ik u een vruchtbare conferentie toe.

Vincent Hermans, secretaris van de Mgr. Schraven Stichting en lid van de familie Schraven.