NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 50, september 2017
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

bezoek uit China

In het weekeinde van 29/ 30 april kwam de pastoor van Zhengding, waar Mgr. Schraven en gezellen om het leven werden gebracht, op bezoek in Nederland. Een hele tijd later stuurde hij vanuit China het volgende bericht:

'Ik kreeg zoveel tijdens mijn reis naar Nederland. Mgr. Schravens trouw aan onze Heer en zijn loyaliteit en zijn geest om God te verheerlijken zijn voortgezet in zijn dorp thuis en in jullie familie. Dit alles heeft mij speciaal beïnvloed. Ik was extra dankbaar om zijn enige nicht te ontmoeten.

God is universeel. Nederland en China zijn één familie. Het is het huis onder Gods liefde. Dank u dat jullie mij dieper lieten kennismaken met onze eerbiedwaardige bisschop Schraven. Dank je dat jullie de bisschop opnieuw bij mij introduceerden, wat mijn trouw aan God versterkt. De geest van de bisschop is in mijn leven gegrift. Terug in China blijven priesters in mijn woonplaats bidden voor de erkenning van het martelaarschap van de bisschop. Ze preken er over en brengen de liefde van de bisschop over. Ze nemen de missie van de bisschop om het volk te evangeliseren op zich. En dit tot glorie van God.

We gaan door met het plannen van de activiteiten om 80 jaar martelaarschap van de bisschop te gedenken.

Met Gods zegen, pastoor Anthony.