NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 50, september 2017
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

'het Chinese volk dankt bisschop Schraven '

Met deze woorden sloot op zaterdag 19 augustus de Chinese bisschop Ma Yinglin zijn historische bezoek af aan de Mgr. Schraven Gedenkkapel in Broekhuizenvorst. Bischop Ma Yinglin is voorzitter van de Chinese Bisschoppenconferentie. Evenals zijn collega-bisschop Meng Qinglu en professor Tan was hij diep onder de indruk van het levensverhaal van bisschop Frans Schraven en zijn moedige en heldhaftige optreden voor de waardigheid van de vrouw in China. Een daad die hij met zijn bloed moest bekopen. De Chinese gasten kregen door kunstenaar pater Jan Haen zelf uitvoerig uiteen gezet wat hem met het enorm grote en kleurrijke kunstwerk voor ogen staat: gelijkwaardigheid van allen, mannen én vrouwen. In aanwezigheid van deken Alexander de Graaf Woutering van Horst en pastoor Verheggen van de parochiefederatie en andere gasten werd geluisterd naar zijn enthousiaste en doorleefde uitleg. Pater Jeroom Heyndrickx van het Chinese Verbiest Instituut van de universiteit van Leuven benadrukte in krachtige taal het grote belang van wat in Broekhuizenvorst gebeurt voor de ontwikkeling in het huidige China. In soortgelijke bewoordingen beaamde deken de Graaf Woutering de betekenis van de Gedenkkapel in Broekhuizenvorst.

Bij het hart van de gedenkkapel waar as van de negen martelaren wordt bewaard, baden alle aanwezigen voor de zaligverklaring van bisschop Schraven en zongen de Chinese gasten het Onze Vader in het Chinees. Afgesloten werd met de gebruikelijke Chinese buigingen als eerbetoon aan bisschop Schraven en gezellen.

Aan de voorzitter van de Schraven Stichting de heer Harry Schraven bood Mgr. Ma een porceleinen bord aan met de afbeelding van de 'Goede Herder'.

In het gastenboek van de Gedenkkapel schreef de kleine bisschop Ma met zijn vriendelijke ogen namens zijn medegasten de grote woorden: 'Het Chinese volk dankt bisschop Schraven, de Chinese kerk herdenkt u en vraagt u voor China te bidden'. Een opmerkelijke tekst waarin bisschop Schraven in zijn vroegere woonplaats Broekhuizenvorst rechtstreeks wordt aangesproken. Tijdens een afsluitende lunch op Kaldenbroek in Lottum, het geboortehuis van bisschop Schraven vertelde Mgr. Ma hoe hij in China de autoriteiten probeerde te overtuigen van de waarheid van de marteldood van bisschop Schraven. Voldaan naar lichaam en geest vertrok de Chinese delegatie vanuit Lottum naar Duitsland. Een historisch, maar ook emotioneel bezoek van bijzondere gasten in een klein dorp aan de grote vroegere dorpsbewoner, bisschop Frans Schraven.