NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 50, september 2017
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

zaligverklaring

'Hoe staat het met het proces van zaligverklaring van Mgr. Schraven en gezellen in Rome?' Een vaak gehoorde vraag.

Een delegatie van 3 personen uit Nederland heeft in de tweede week van mei een bezoek gebracht aan Rome. Een eerste onderhoud vond plaats met de 'postulator', de persoon die deze zaak behartigt bij het Vaticaan. Een ochtend lang legde hij uit hoe de volgende stappen in het proces gezet moet worden en welke voorschriften daarbij gelden. Hij kwam met concrete voorstellen hoe dit aan te pakken.

Een tweede onderhoud vond daags daarna plaats bij de 'Congregatie voor de Heiligverklaringen' in het Vaticaan. De persoon die de zaak behartigt, een Poolse priester, werd de aanvulling overhandigd waar hij om gevraagd had. Een snelle blik deed hem afkeurend reageren. 'Er mogen in het document geen verwijzingen staan'. Dus moest het huiswerk opnieuw gedaan worden. Het onderhoud verliep verder naar wens en men liet doorschemeren dat de 'geldigheidsverklaring' van het Vaticaan spoedig verwacht kan worden. Mogelijk zelfs vóór de zomer nog. Dat betekent dat het Vaticaan officieel verklaart dat het hele proces tot nu toe volgens de voorschriften is verlopen en het dossier dat werd ingeleverd, is geaccepteerd. Na dat onderhoud werd door één van de delegatieleden hard gewerkt om de gevraagde aanvulling alsnog volgens de eisen af te werken. Dat lukte en vóór het vertrek uit Rome kon het stuk al worden aangeleverd.

Hoe nu verder?

Op basis van het aangeleverde dossier moet nu een eindstuk ('positio') geschreven worden. Deze 'positio' valt uiteen in twee delen. Enerzijds wordt het hele aangeleverde dossier 'samengevat'. Voor dit onderdeel wordt een deskundige ingehuurd. Er zijn personen die daar zeer bedreven in zijn. Anderzijds moet een historisch deel geschreven worden, waarin uitvoerig en grondig aan de orde moeten komen: De historische context van de massamoord op Mgr. Schraven en gezellen, en de relatie met het geloof.

Laatste nieuws:

Begin september kwam de officiële brief binnen dat het dossier door Rome is aanvaard.