NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 50, september 2017
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Pauselijke nuntius naar mgr. Schravenherdenking 2017

9 oktober de tachtigste jaardag van de massamoord in China

Bij de jaarlijkse herdenking zal dit jaar een bijzondere gast aanwezig zijn: de pauselijke nuntius uit Den Haag, Mgr. Aldo Cavali.

Het programma voor dit herdenkingsweekeinde ziet er als volgt uit:


Zaterdag 7 oktober:

Wandeling langs het Schravenpad in Lottum (10 km) samen met de 'Jonge Kerk' van Roermond

10.00 uur: bijeenkomst in de Gedenkkapel van Broekhuizenvorst. Uitleg over het levensverhaal van bisschop Frans Schraven en gezellen.
11.00 uur: start van de wandeling bij de kerk in Lottum.
12.15 uur: pauze op kasteelboerderij Kaldenbroek, het geboortehuis van Frans Schraven.
14.00 uur: terug in Lottum.


Zondag 8 oktober:

Plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van Broekhuizenvorst

10.30 uur: hoofdcelebrant de pauselijke nuntius Mgr. Aldo Cavali uit Den Haag, Mgr. Wiertz, bisschop van Roermond, bisschop Theo van Ruyven cm (Ethiopië) en samen met een groep Chinese studenten en priesters, studerend in België.
Na de eucharistieviering volgt een Chinees ritueel als eerbetoon aan Mgr. Schraven en gezellen.
Zang: 'Schola Sittardensis Sanctus Michael' uit Sittard.
12.00 uur: Serenade door de fanfare Broekhuizenvorst en Ooyen op het kerkplein.
12.30 uur: Uitgebreide traditionele lunch in eethuis 'Ald Vors'. Deelname mogelijk door overmaking van 12,50 euro op het gironummer van de Mgr. Schraven Stichting (zie beneden), graag vóór 1 oktober.
14.00 uur: Mgr. Schravenlezing in de kerk van Broekhuizenvorst:

Thema: 'De betekenis van Mgr. Schraven en gezellen'.
Inleiders: Vincent Hermans, onderzoeker van de Mgr. Schraven Stichting
p. Jeroom Heyndrickx, Verbiest Instituut te Leuven (China expert).


Maandag 9 oktober:

Pelgrimswandeling

9.30 uur: start bij de kerk van Lottum. De tocht voert langs het Schravenpad in Lottum en gaat daarna de Maas over naar Arcen en vervolgens terug de Maas over naar Broekhuizenvorst. Onderweg volgen de deelnemers de 'kruisweg' van bisschop Schraven en gezellen. In Broekhuizenvorst wordt de Gedenkkapel bezocht en daarna voert de tocht langs de Maas weer naar Lottum. Lengte van de tocht is 16/17 km. Opgave is niet nodig.


Dinsdag 10 oktober:

vertrek pelgrims naar China


Zondag 15 oktober:

herdenking van de moord in de Qiaozhai kerk in Zhengding in China