NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 49, mei 2017
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

mensenhandel en seksuele uitbuiting

Op 8 februari 2017 vond de 3e 'Internationale Dag van Gebed tegen mensenhandel' plaats met als thema: 'Het zijn kinderen! Geen slaven!'

Dit evenement viel samen met de feestdag van de heilige Josephine Bakhita, een zuster van Liefde van Canossa die als kind werd ontvoerd en verkocht als slavin in Soedan.

Veel gelovigen wereldwijd baden tussen 11 januari en 8 februari dagelijks het onderstaande gebed om mensenhandel te beëindigen.

God, wanneer we horen over kinderen en volwassenen

die misleid worden en naar onbekende bestemmingen worden gebracht

met als doel seksueel te worden misbruikt

of gedwongen arbeid te verrichten

of om hun organen te laten verwijderen

en verder te verkopen,

is het ons zwaar te moede.

Wij kunnen niet anders dan boos zijn

dat hun waardigheid en rechten worden genegeerd

door middel van bedreigingen, leugens en geweld.

We schreeuwen het uit tegen de gemene praktijken

van deze moderne slavernij.

Wij bidden met de heilige Bakhita dat er een eind aan komt.

Geef ons wijsheid en moed om in beweging te komen

en diegenen bij te staan

die in hun lichaam, hart en ziel zo verwond zijn,

zodat we gezamenlijk onze belofte waar maken

om deze zusters en broeders tegemoet te treden

met een liefde die teder is en goed.

Zend hen die deze mensen uitbuiten met legen handen weg,

Dat zij zich mogen bekeren van hun kwade daden,

en help ons allen om de vrijheid te claimen

die uw gave is aan uw kinderen. Amen.

(Bron: Catholic news Services 01/12/2016)

Gustav Mahler zei: 'Traditie is niet het aanbidden van de as, maar het doorgeven van het vuur.'