NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 49, mei 2017
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Chinareis 2017

Inmiddels hebben zich 20 personen ingeschreven voor de reis in oktober naar China. De deelnemers komen uit heel Nederland en België. De vliegreis voor deze groep is geregeld, maar deelname is nog steeds mogelijk.

Een van de te bezoeken plaatsen is Taiyuanfu, waar in 1900 Zuster Marie-Adolphine uit Ossendrecht werd terecht gesteld. Samen met haar kwam ook een Belgische medezuster op 28 jarige leeftijd om het leven en wel de heilige zuster Amandina uit Schakkebroek (Herk-de-Stad). Ze werkte er in een weeshuis en richtte er haar dispensarium in. De zusters trokken zich vooral het lot van wezen en achtergelaten kinderen aan. Zr. Amandina was werkzaam als verpleegster en in de farmacie. Zelf bleef ze ook niet gespaard, want in de lente van 1900 werd ze zwaar ziek. Net toen men haar al wilde opgeven, herstelde ze miraculeus.

In het kader van de Bokseropstand was er in China een vijandig politiek klimaat ten aanzien van westerlingen en katholieke missionarissen. Op 1 juli 1900 werd een edict uitgevaardigd waarbij de katholieke en protestantse missionarissen in Taiyuan op straffe van dood werden uitgewezen. Hoewel bisschop Fogolla en anderen aandrongen hieraan gehoor te geven, wilden de missiezusters toch op hun post blijven. Op 9 juli 1900 werd Amandina na een publiek proces door onthoofding terechtgesteld, samen met 31 andere missionarissen en Chinese bekeerlingen. Vier dagen lang bleven de lijken liggen, waarna ze buiten de stadsmuren begraven werden. De hoofden van de bisschoppen werden in een soort kooi bij de stadspoorten tentoongesteld.

Op 1 oktober 2000 werd Amandina heilig verklaard.

Bijzonder tijdens de reis naar China is dat zowel uit Ossendrecht als uit Herk-de Stad iemand meegaat.

 

Afbeelding uit het stripboek:
'De verre bestemming' van Geert de Sutter