NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 49, mei 2017
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

korte berichten

Overleden: mevrouw Tonny van Nierop

Er valt een rouwbrief in de bus. Je schrikt. Wie kan dat zijn? Mijn hart stond even stil toen ik haar naam las: Tonny van Nierop. Ineens schieten beelden over haar door mijn hoofd. Hoe actief ze was, helemaal gekomen uit Weesp om mee schilderen in de gedenkkapel van Mgr. Schraven, samen met al die anderen uit haar woonplaats onder leiding van kunstenaar Jan Haen. Vriendelijkheid en goedheid straalden van haar gezicht. Ze was duidelijk geraakt door het verhaal van bisschop Schraven en gezellen, want in 2014 ging ze mee naar China om daar aanwezig te zijn bij de oprichting van de monumenten voor Mgr. Schraven en gezellen. In het bisdom van Mgr. Geurts, bezocht ze het bejaardentehuis en ook raakte het haar hoe bejaarden daar hun laatste levensdagen slijten. Toen er een project uit Tangshan kwam voor het project van ouderenzorg, zette zij zich meteen in om geld bij elkaar te krijgen via de speciale kerstcollecte in de kerk. En later wist ze anderen te motiveren het project tijdens de vastenactie te promoten. Het bracht een geweldig bedrag op.

Heel haar leven bestond uit zorgen voor anderen. Binnen enkele weken gaf zij zichzelf over aan andere zorgende handen. Op paaszaterdag ook wel Stille zaterdag genoemd werd er afscheid van haar genomen. Om stil van te worden.

De Mgr. Schraven Stichting is haar dankbaar voor wat zij betekend heeft. Dat zij thuis mag komen bij wie zij zo lief had. En dat de martelaren, onder wie bisschop Schraven en gezellen, haar mogen verwelkomen.

Lezing in Luik

Geen alledaagse uitnodiging om in Luik een lezing te komen geven voor het gezelschap 'Fraternité d'Eglise Liège-Chine'. Het centrum van Luik met zijn historische gebouwen straalt waardigheid uit. Evenzo het Benedictinessenklooster in het hartje van de stad, waar de bijeenkomst gepland was. Waardigheid straalde ook het gezelschap uit dat de gasten van de Mgr. Schraven Stichting aanhoorde: een oud-parlementariër, een promovenda over China enz. Als student al ging het hart van oprichter priester Frans Dabin uit naar China. Hij was er graag heen gegaan, maar de poorten van China werden in zijn jonge jaren potdicht gesloten. Zijn liefde bleef en mondde uit in deze organisatie die allerlei activiteiten organiseert, zoals de jaarlijkse pelgrimage van Chinezen naar Banneux naar het monument dat daar door deze organisatie voor China is opgericht. Zes keer per jaar wordt een boekje uitgegeven en maandelijks komt de groep bij elkaar om de ontwikkelingen in China en kerk daar te volgen. Vaak nodigen ze gastsprekers uit. Een aandachtiger publiek voor het verhaal van Mgr. Schraven kun je niet hebben. Het leek wel een bombardement van vragen en opmerkingen. Na de lezing volgde een uitstekend diner en ging het gesprek verder. En het stripboek ging als warme broodje over de toonbank.

Het belangrijkste is dat de twee organisaties elkaar kennen. Wie weet wat dit in de toekomst oplevert.