NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 49, mei 2017
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

op weg naar 9 oktober

de 80ste verjaardag van de sterfdag van mgr. schraven en gezellen

In China

Voor het eerst kreeg de Mgr. Schraven Stichting vanuit China te horen hoe men daar de tachtigste verjaardag van de massamoord in oktober willen gaan vormgeven. Daarvoor is een plan opgesteld. Het hoofddoel is:

Dit wil men organiseren in de maanden juli tot oktober.

De hoofdactiviteiten:

1. Van 1 juli tot 30 september elke 15 dagen een tentoonstelling met relieken, beelden en gebed, gevolgd door preken in de opeenvolgende parochies.

2. Van 1 tot 9 oktober volgt in de kerk van Zhengding een noveen voor de martelaren.

3. Op 9 oktober een plechtige mis voor de martelaren in de parochiekerk van Zhengding.

Om deze activiteiten te kunnen uitvoeren is een beroep gedaan op de Mgr. Schraven Stichting te helpen met historisch materiaal over de martelaren, foto's en videomateriaal, gebedsprentjes, liturgische teksten en het verzoek om relieken. In Zhengding zelf hebben ze niets. Ook vroeg men om afbeeldingen van de martelaren die later in de kerk een vaste plek gaan krijgen.

In hun programma is niet opgenomen de feestelijke herdenking op zondag 15 oktober in de kathedraal van Shijiazhuang (bij Zhengding) samen met de hulpbisschop van Roermond, Mgr. E. de Jong en een grote groep van 30 Nederlanders. De kerk van Zhengding zelf is te klein voor het te verwachten aantal mensen. Vanuit Nederland is al allerlei materiaal naar China gestuurd.

In Nederland

Ook in Nederland staan plannen in de steigers:

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

Maandag 9 oktober: Mgr. Schravenkruisweg te Lottum langs het Schravenpad, georganiseerd samen met de SPV-Limburg

Dinsdag 10 oktober: vertrek pelgrimage naar China

Zondag 15 oktober: herdenking moord in Zhengding China.