NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 49, mei 2017
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

bezoek uit China

In het weekeinde van 29/ 30 april jl. bezocht de pastoor van Zhengding Nederland. Een historische gebeurtenis. Hij had zich in België ingeschreven voor de lentecursus bij het Verbiest Instituut. Hoog op zijn verlanglijst stond een bezoek aan de Schraven Gedenkkapel en Lottum. Een vol programma volgde waarbij alle plekken werden bezocht die iets met bisschop Schraven te maken hebben. Op zondagmorgen werd in het missiehuis van de Lazaristen te Panningen samen de eucharistie gevierd. Hierbij zong pastoor Anthony samen met zijn tolk pastoor Simon het 'Onze Vader' in het Chinees. Bij de aanwezigen liepen de rillingen over de rug bij de welluidende klanken uit hun vitale kelen. De bezoeken aan de Gedenkkapel en aan Lottum leverden hem honderden foto's op, die hij in China wil laten zien. De middag werd afgesloten met een bezoek aan de enige nog levende nicht van Mgr. Schraven in Tienray. Dat was een bijzondere afsluiting van het bezoek aan de geboortestreek van Mgr. Schaven. Hij was geraakt door de manier waarop men hier het verhaal van China levend houdt en doorvertelt.

Pastoor Anthony is een energiek en ondernemend persoon, vol plannen. 'Iedere gelovige in ons bisdom moet het verhaal van Mgr. Schraven kennen', zegt hij. Daaraan gaat hij de komende maanden in China werken. Een kunstenaar is bezig met het maken van een beeld van Mgr. Schraven. Hij wil zelf graag een boekje uitgeven en een speciaal prentje ontwikkelen. Van de Mgr. Schraven Stichting kreeg hij beeldmateriaal en teksten. Zijn grote wens: in Zhengding een relikwie te kunnen bezitten van de martelaren. Daarover wordt nu nagedacht en overlegd.

Een bezoek aan Rome staat op zijn programma. Hij droomt er van om de paus zelf een bidprentje van Mgr. Schraven te mogen overhandigen. Of dat zal lukken?

Voor de Mgr. Schraven Stichting was het de eerste keer dat zo'n uitvoerige uitwisseling met Zhengding tot stand kwam. Hoe is dit in de toekomst te bestendigen?

Een bijzonder geschenk bracht pastoor Anthony mee voor de Mgr. Schraven Stichting. In zijn parochie ontmoette hij een blinde vrouw van 91 jaar die op elfjarige leeftijd de moord op bisschop Schraven meemaakte. Ze was toen als weeskind aanwezig op de residentie van Mgr. Schraven. Pastoor Anthony interviewde haar over haar ervaringen en herinneringen. De opname werd op een CD aangeboden. Het interview was netjes in het Chinees uitgewerkt. Het wordt nu uit het Chinees vertaald en zal hopelijk in een volgende Nieuwsbrief ter lezing worden opgenomen.