wapenzw
EngTxt Nederlands
nieuws
Franse vlag Français
D_vlag Deutsch
EngTxt English
ChiTxt Chinese
nieuws

over Chinareis, oktober 2017

Broekhuizenvorst, 10 juli 2017

In de kerk van Broekhuizenvorst wordt een bijzonder project voorbereid: een dubbeltentoonstelling van twee kunstenaars:

Jef Hendriks en Jan Haen exposeren gezamenlijk hun werk onder de titel:

QUEESTE NAAR ’N HEMEL

Let op: De zoektocht naar ‘N hemel, dus niet naar DE hemel. De mens die gelooft in het hiernamaals, zal een (vaag) idee hebben wat de hemel inhoudt. Hij (of zij), maar ook de mens die niet gelovig is, heeft bij het begrip “hemel” een idee. Bijvoorbeeld, de hemel op aarde. Hoe mooi zou onze wereld zijn, indien alle mensen rekening zouden houden met hun medemensen.

lees verder

artikel over China, volkskrant, 27 december (1)

artikel over China, volkskrant, 27 december (2)

Paus Franciscus en Mgr. Schraven

Het gebeurde tijdens de Algemene Audiëntie van paus Franciscus op het Sint Pietersplein in Rome. Met bewondering kijkt paus Franciscus naar bisschop Schraven en gezellen. Tijdens deze audiëntie ontving paus Franciscus een grote groep Chinese priesters die voor een cursus van 4 weken naar Leuven waren gekomen. Hun studie onderbraken zij voor een bezoek aan de stad Rome en natuurlijk voor een bezoek aan de paus. Het was voor hen een bijzonder voorrecht om de paus persoonlijk de hand te mogen geven. Van deze gelegenheid maakte de Chinese pastoor van Zhengding, de stad waar Mgr. Schraven vermoord werd, gebruik om de aandacht van de paus te vragen voor deze martelaren in China. Hij overhandigde de paus het bidprentje voor de zaligverklaring van bisschop Schraven en gezellen met aan de voorkant de afbeelding van het kunstwerk van pater Jan Haen uit de gedenkkapel van Broekhuizenvorst. Op de foto staat pastoor Anthony zeer eerbiedig voor de paus. Dit moment Werd met de nodige beveiliging omgeven. Hoe de paus hierop reageerde is niet bekend. Ongetwijfeld zal hij de tekst in het Italiaans lezen en zo kennis nemen van het verhaal van deze helden in China.

Bezoek aan Rome voor de zaligverklaring:

‘Hoe staat het met het proces van zaligverklaring van Mgr. Schraven en gezellen in Rome?’ Een vaak gehoorde vraag. Een delegatie van 3 personen uit Nederland was in de tweede week van mei op bezoek in Rome. Een eerste onderhoud vond plaats met de ‘postulator’, de persoon die deze zaak behartigt bij het Vaticaan. Een ochtend lang legde hij uit hoe de volgende stappen in het proces gezet moet worden en welke voorschriften daarbij gelden. Hij kwam met concrete voorstellen hoe dit aan te pakken. Een tweede onderhoud vond daags daarna plaats bij de Congregatie voor de Heiligverklaringen in het Vaticaan. De persoon die de zaak behartigt, een Poolse priester, werd de aanvulling overhandigd waar hij om gevraagd had. Het onderhoud verliep redelijk naar wens en men liet doorschemeren dat de ‘geldigheidsverklaring’ van het Vaticaan spoedig verwacht kan worden. Mogelijk zelfs vóór de zomer nog. Dat betekent dat het Vaticaan officieel verklaart dat het hele proces tot nu toe volgens de voorschriften is verlopen en het dossier dat werd ingeleverd is geaccepteerd. Dan kan de tweede fase beginnen.

* archief persberichten

* laatste nieuwsbrief (mei 2017)