wapenzw
EngTxt Nederlands
nieuws
Franse vlag Français
D_vlag Deutsch
EngTxt English
ChiTxt Chinese
nieuws

PERSBERICHT
‘DE PAUS OP HET TIANANMENPLEIN IN PEKING’.

Zo verwoordde de Chinese bisschop Paul Meng van het bisdom Taiyuan met grote overtuigingskracht en vuur in zijn stem zijn grote droom tegenover een groep van 19 Belgische en Nederlandse pelgrims op bedevaart in China. ‘Christenen zijn dromers en zonder dromen over de toekomst, zijn we geen christenen’. In zijn tafelrede bedankte hij de pelgrims voor hun komst, voor de missionarissen uit hun landen, voor de geloofsbrengers, voor hun martelaren. ‘Zonder hun komst was ik nu geen bisschop’. Zijn grote waardering en strijdbaar geloof ontroerde menige pelgrim. Het bezoek aan deze plaats stond hoog op de agenda tijdens deze bedevaart. In Taiyuan werden in 1900 tijdens de Boxeropstand 29 christenen vermoord, onder wie twee Italiaanse bisschoppen en de heilige zuster Marie-Adolphine uit Ossendrecht en de Belgische heilige zuster Amandina uit Herk aan de Stad. Ze werden onthoofd en in stukken gesneden, buiten de stadsmuur geworpen voor de honden en hun hoofden op palen op de stadmuur gezet.

lees verder

* archief persberichten

* laatste nieuwsbrief (januari 2017)